Disclaimer voor 2sharp

2Sharp. (Kamer van Koophandel: 59455063), hierna te 2sharp, verleent u hierbij toegang tot www.2sharp.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
2Sharp  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

2Sharp spant zich in om de inhoud van www.2sharp.nl  zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.2sharp.nl  geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 2sharp

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 2sharp
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 2sharp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

2Sharp - 2 april 2015

To Top